Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
parkovanie teplice

Parkovanie v Trenčianskych Tepliciach

Parkovanie v Trenčianskych Tepliciach okrem využitia automatu aj formou SMS! Parkovné je možné zaplatiť taktiež zaslaním SMS správy v tvare TE (medzera) EČV parkujúceho vozidla na telefónne číslo 2200 (spätná SMS potvrdí zaplatenie parkovného na jednu hodinu) (Cena za hodinu parkovania prostredníctvom SMS je 0,70 €). Ak do 20 sekúnd nedostanete potvrdzujúcu správu (SMS parkovací lístok), parkovné nebolo uhradené. 10 minút pred vypršaním doby parkovania Vám zašlú SMS správu, ktorá Vás upozorní na túto skutočnosť. Odoslaním pôvodnej SMS parkovanie predĺžite o ďalšiu hodinu. Vytlačte si daňový doklad pri platbe parkovania cez sms: https://www.smslistky.sk/parking/.

Parkovací lístok: www.smslistky.sk.

Dňa 11.5. 2017 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „VZN o parkovaní“), ktoré umožňuje návštevníkom mesta zakúpiť si zvýhodnené, tzv. „trojdňové parkovanie“ za cenu 10 €. Je to parkovanie na dobu 72 po sebe nasledujúcich hodín od momentu, kedy je parkovné uhradené.

V zónach plateného parkovania si môže návštevník zakúpiť parkovné na tri za sebou nasledujúce dni týmito spôsobmi:

  • priamo v parkovacom automate navolením možnosti „trojdňové parkovanie“ (cena je 10 €)
  • zakúpením trojdňovej parkovacej karty – „3PK“ (cena je 10 €) priamo u poskytovateľa ubytovania, ak službu predaja 3PK poskytuje

V prípade nejasností, alebo podrobnejšie informácie vám budú poskytnuté prostredníctvom mailovej adresy mesto@teplice.sk

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.